Informatie Arbeidstijdenwet

In de Nederlandse wet zijn een aantal spelregels afgesproken over werktijden en rusttijden.

Voor volwassenen geldt dat er maximaal 12 uur per dag en maximaal 60 uur per week gewerkt mag worden. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en/of pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar dus nooit meer dan 60 werkuren per week.
  • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.
  • Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Er zijn speciale regels voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Per cao kunnen afwijkende regels zijn afgesproken, al komt dit niet vaak voor. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een drukke periode waarin veel gewerkt wordt, dan willen wij u vanzelfsprekend graag helpen met tijdelijk meer uitzendkrachten.
Bij de audits voor de NEN 4400-1 wordt regelmatig een check gedaan op het maximaal aantal uren per week. Bij geconstateerde overtreding door de arbeidsinspectie deelt deze sancties uit door middel van boetes. De boete kan oplopen tot € 2.000,- per dag. Wij houden ons graag aan deze wetgeving.