Certificering - EG Personeelsdiensten

EG Personeelsdiensten voldoet aan de NEN4400-1 norm en is opgenomen in de lijst van Stichting Normering Arbeid. Ook zijn we aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Als lid van ABU voldoen we aan de huisvestingsnormen voor onze arbeidsmigranten, die zijn vastgelegd in de ABU CAO. We beschikken tevens over het certificaat SNF van normeringflexwonen.nl voor de huisvestingslocaties.

.